Company Name

Ikke i drift

Trollheimen Design har dessverre måttet avvikle all drift på ubestemt tid. Dette pga helsemessige utfordringer.

Henvendelser vil ikke bli besvart, men nærmere info ift pågående prosjekter og kundeforhold vil bli utsendt etterhvert.

Mvh
Trollheimen Design AS